Brief Information on Prophets according to ISLAM


Brief information about Prophets.

HAZRAT SYYEDINA ADAM ALAIHISSALAM : also known as ABUL BASHAR (father of humans) the “adam” is of siryani language, according to salabi in hebrew language “adam” means “dust” …according to ibne khaisma,Hazrat Adam alehissalam’s life was about 960 years, imam nowi writes in his book TAHZEEB, it is mentioned in some history books that hazrat adam (alehissalam) has lived 1000 years but according to hadees e nabawi, hazrat adam alehissalam has given 40 years from his age to hazrat daood alehissalam thus hazrat adam alehissalam has lived 960 years.. allah knows best

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`

HAZRAT SYYEDINA ADAM ALAIHISSALAM : Abul basher hain, ye ism ADAM siryani hai, salabi kehte hain ke ibrani zabaan me mitti ko adam kaha jata hai is waste se mitti ki munasibat se hazrat adam alaihissalam ka naam ye rakha gaya. Ibn e khaisma ne kaha hai kea dam alaihissalam ki hayat 960 saal thi, imam nowi apni kitab tehzeeb me bayan karte hain ke history ki kitabo me hazrat adam  Alaihis Salaam  ka 1000 saal zinda rehna mash hoor hai. Magar hadees e nabawi ki roshni me aap ka hazrat DAOOD alaihissalam ko apni umr se 40 saal dena sabit hai is lehaz se aap ki umr 960 saal sahih maloom hoti hai..

HAZRAT SYYEDINA NOOH ALAIHISSALAM : as reported by Hakim mustadrak, his name is ABDUL GHAFFAR and because he oftenly cry on himself a lot that’s why he has given this name NOOH…according to some sources his name is NOOH  Alaihis Salaam  Bin LAMK ibne MATOOSHALAKH ibne AKHNOOKH According to TIbrani hazrat abi zar (  (Radiallahu Ta’ala Anhu)) said. “I asked with beloved prophet mohammad  Peace and Blessings Be Upon Him  oh beloved rasool allah (SAWS) who was the first NABI? Rasoolallah SAWS said ADAM  Alaihis Salaam , then I asked then who?prophet  Peace and Blessings Be Upon Him  said NOOH Alaihis Salaam ,and between Hazrat ADAM and NOOH there are 20 centuries ” it means two thousand years difference.. according to mustadrak “ibn e abbas raziallahu anhu said, “between ADAM & NOOH there are 10 centuries” Allah knows Best

(Nooh Alehissalam is also known as ADAM E SAANI which means SECOND ADAM, And Nooh Alehissalam was the First Rasool

HAZRAT SYYEDINA NOOH ALAIHISSALAM : Hakim mustadrak bayan karte hain ke, inka naam ABDUL GHAFFAR hai aur chunke ye apni zaat ke liye bakasrat roya karte the isi liye inka naam NOOH pad gaya.   Aur Hakim ye bhi kehte hain ki aksar sahaba (rizwanullah alaihim ajmayeen) NOOH alaihissalam ke IDREES alaihissalam se pehle hone ko mante hain.
NOOH  Alaihis Salaam  Bin LAMK ibne MATOOSHALAKH ibne AKHNOOKH.. Aur mash hoor qaul ke mutabiq AKHNOOKH hi IDREES alaihissalam hain .
Aur Tibrani hazrat abi zar ( Rahmatullahi Allaih) se riwayat karte hain ke unho ne kaha. “mai ne rasool allah sallallahu alaihi wasallam se arz ki key a rasool allah (SAWS) sab se pehle nabi kon hain? Rasoolallah SAWS ne irshad farmaya ADAM  Alaihis Salaam , mai ne kaha phir kaun? Irshad kiya hazrat NOOH Alaihis Salaam ,aur Hazrat ADAM aur NOOH ke darmayan 20 sadiyan (20 centuries) hain” yani 2 hazar saal ka arsa. aur mustadrak me ibn e abbas raziallahu anhu se marwi hai, unho ne kaha “ADAM aur NOOH ke darmayan 10 sadiyo (10 centuries) ka fasla tha.”
Mustadrak hi me ibn e abbas  Rahmatullahi Allaih se marfooan marwi hai ke “khuda ta’ala ne NOOH  Alaihis Salaam  ko 40 saal ki umr me risalat ke saath maboos farmaya, pas wo 950 saal zinda rehker apni qaum ko khuda ki taraf bulate rahe…aur toofaan ke baad 60 saal zinda rahe, yahan tak ke inke samne hi admiyo ki kasrat hogai aur wo dunya me khoob phail gaye.”Quraan me bhi aap ki umr 950 saal batai gai hai.

(nooh  Alaihis Salaam  ko adam e saani bhi kaha jata hai, aur nooh alaihissalam sabse pehle rasool the

HAZRAT IDREES ALAIHISSALAM :

AKHNOOKH bin YARAD bin MEHLAEEL bin ANOOSH bin QAINAAN ibne SHUAEB bin ADAM  Alaihis Salaam  .

a weak narration is mentioned in Mustadrak
“ The prophet of Allah IDREES  Alaihis Salaam  was White, Tall with Big stomach, and with wide chest , he had very few hairs on his body but h have head full of hairshis one eye was bigger than his other eye, he had a white patch on his chest which is MOHR E NUBUWAT , when the people of earth went into dark path and were not listening and not ready to come on right path then allah subhanahu wa taala have called IDREES  Alaihis Salaam to 6th heaven (sky)  , and it is mentioned in quraan “warafa’nahu makanan aliyya”
According to ibn e Qatba  “ when allah subhanahu wa ta’ala taken  IDREES  Alaihis Salaam  to the 6th sky he was 350 years old.
according to  ibn e hibban “ IDREES  Alaihis Salaam  was both NABI and RASOOL and he was the first person to invent PEN. “

(the first inventor of writing with qalam).

————————————————————————————————————————–

HAZRAT IDREES ALAIHISSALAM : kaha gaya hai ke wo NOOH  Alaihis Salaam  se pehle guzre hain. Aur unka nasab is tarah hai AKHNOOKH bin YARAD bin MEHLAEEL bin ANOOSH bin QAINAAN ibne SHUAEB bin ADAM  Alaihis Salaam  . ek qaul ke mutabiq ye ism arbi ke lafz DRASTA se mushtaq hai jiski waja ye thi ke IDREES alaihissalam SOHF E ASMANI ka bakasrat dars diya karte the.
Mustadrak me ek kamzoor si sanad ke saath Hassan se bawasta samrah marwi hai ke unho ne kaha
“ Allah ke Nabi IDREES  Alaihis Salaam  safeed rang ke, unche lambe, bade pet wale, aur chaude sine wale the, unke jism par baal bohot kam the aur sar pe bakasrat baal the, unki ek ankh dusri ankh se badi thi, aur unke sine me ek safeed dagh tha marz e bars ka dagh na tha balki wo ek MOHR E NUBUWAT tha, phir jab ke Allah pak ne ahle zameen ke zulm aur ahkam me ta’di karne ki nihayat buri halat dekhi to IDREES  Alaihis Salaam  ko chhatwe (6th ) asman pe utha liya, aur isi ke bare me quran fermata hai “warafa’nahu makanan aliyya”
Aur ibn e Qatba ne zikr kiya hai ke “ jiswaqt jiswaqt IDREES  Alaihis Salaam  Asman par uthae gaye us waqt unki umr 350 saal thi.
Aur ibn e hibban ki sahih me aaya hai ke “ IDREES  Alaihis Salaam  NABI aur RASOOL the aur wo pehle shaks the jinho ne QALAM SE LIKHNA EJAAD kya. “

(the first inventor of writing with qalam).

HAZRAT IBRAHEEM ALAIHISSALAM :

                                 is baat ki hikayat kirmani ne apni kitab AL AJAEB me ki hai ke Hazrat IBRAHEEM  Alaihis Salaam  AZAR ke bête hain, aur azar ka naam TAREH tha,aur wo NAHOOR SHAROOKH ke bête hain.
IBRAHEEM ibne AZAR ibne NAHOOR SHAROOKH ibne RAQGOO ibne FALAKH ibne AABIR ibne SHALIKH ibne AZAFSHAKHAD bin SAAM bin NOOH  Alaihis Salaam  .
Ek qaul ke mutabiq hazrat IBRAHEEM  Alaihis Salaam  takhleeq e ADAM  Alaihis Salaam  ke 2 hazar saal ke intehai sire per paida hue. Aur mustadrak me anb ul musayab ke tareeq par hazrat abi huraira raziallahu anhu se marwi hai ke unho ne kaha “ IBRAHEEM  Alaihis Salaam  ne 120 saal ke bad khatna (circumcision) karaya tha, aur wo 200 saal ki umr paker faut hue “aur imam nowi ne ek qaul ki hikayat ki hai jis se maloom hota hai ke Hazrat IBRAHEEM  Alaihis Salaam  ne 175 saal ki umr paai…

HAZRAT ISMAEEL ALAIHISSALAM : Jwalegi ka qaul hai ke ye naam akhar me NOON ke saath bhi kaha jata hai “ISMAEEN”.
Imam NOWI wagerah ne likha hai ke ye hazrat IBRAHEEM  Alaihis Salaam  ke bade bête hain. Huzoor Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam in hi ki nasal me se hain.

HAZRAT ISHAAQ ALAIHISSALAM : ye hazrat ISMAEEL  Alaihis Salaam  ki wiladat ke 14 saal baad paida hue aur 180 saal ki hayat paai, aur bu ali mashkooba ne kitab nadeem ul fareed me zikr kiya hai ke IBRANI zaban me ISHAAQ ke meaning ZAHHAK yani bohot hansne wala hote hain.

HAZRAT YAQOOB ALAIHISSALAM : inho ne 147 saal ki hayat paai

HAZRAT YOOSUF ALAIHISSALAM : Mustadrak me hassan se marwi hai ke yoosuf alaihissalam 12 saal ke the jab unko andhe kuwein me dala gaya tha, uske baad wo 80 saal ke baad apne walid hazrat yaqoob alaihissalam se mile. Unho ne 120 saal ki hayaat paai.
Ek sahih hadees me marwi hai ke hazrat yoosuf alaihissalam ko husn ka nisf {adha} hissa ataa hua tha. Baaz ulama ne hazrat yoosuf alaihissalam ko RASOOL bataya hai jiski daleel quraan ki ayat hai,

“ولقد جاءكم يوسف من قبل بلبينات
HAZRAT LOOT ALAEHISSALAM : ibne ishaaq kehte hain wo “loot ibne haraan bin azar hain” aur mustadrak me ibne abbas raziallahu anhu se marwi hai ke unho ne kaha “loot alehissalam hazrat ibraheem alehissalam ke bhatije the”
HAZRAT HOOD ALEHISSALAM :
hazrat ka’ab raziallahu anhu ne kaha ke “hood alehisalam hazrat adam alehisalam se nihayat mushabh (same in looks) the, aur hazrat ibn e mas’ood raziallhu anhu kehte hain ke wo bade mustaqil mizaaj aur bohot hi saabir (sabar karne wale) the. ye dono riwayate mustadrak me hain. aur ibn e hisham ra ne kaha hai ke “hood alehisalam ka naam aabir bin arfahshad bin saam bin nooh hai” aur kisi doosre shakhs ka kehna hai ke hood alehisalam ke nasab ke bare me ye qaul zada motebar hai ke wo ” hood bin abdallah bin rayah bin hawaz bin aad bin awaz bin iram bin saam bin nooh hain”
HAZRAT SALEH ALEHISSALAM : wahab ne kaha hai “wo ubaid ke bete hain aur ubaid bin hayar bin samood bin hayar bin saam bin nooh alehisalam hain” wo surkh o safeed rangat (red and white color, as todays americans are) the aur narm aur khushnuma (beautiful) balo (hairs) wale the. wo apni qaum me 40 saal tak rahe, aur nauf al shami bayan karte hain ke “saleh alehisalam mulk e arab ke paighambar the jiswaqt khuda wand e kareem ne qaum e aad ko halaak kardiya to iske baad qaum e samood ki abadi badhi aur unho ne qaum e samood ko jabke wo san raseeda (old aged) hochuke the us waqt apni qaum ko khuda ki taraf bulaya, aur nooh alehissalam aur ibraheem alehissalam ke darmayan me siwae hazrat hood aur hazarat saleh alehimusslam ke aur koi nabi nahi aye” in dono riwayato ko hakim mustadrak ne likha hai..unka nasab nama ye hai
“ubaid bin asneef bin mashej bin ubaid bin hazar bin samood bin aad bin awaz bin iram bin saam bin nooh “
unho ne shaher e makkah me wafaat paai, aur unki umer 58 years thi.
HAZRAT SHUAIB ALAIHISSALAM :

ibn e ishaaq ne kaha hai “wo mekail yashjeen bin laadi bin yaqoob alaihissalam hain” aur imaam nowi ki kitaab AL TAHZEEB me likha hai ke wo ” shuaib bin mekail bin yushjeen bin madyan bin ibraheem  Aleh Salam  hain aur wo do qumo ki taraf rasool banakar bheje gaye the, 1. ahle madyan. 2. ashaabul aikah…hazrat shuaib alehissalam bade namazi the aur akhiri umar me unki beenai (sight/vision) jaati rahi thi.
usaddi aur akramah wagerah ne kaha hai ke siwa e hazrat shuaib alehissalam ke allah taala ne kisi aur ko do martaba nubuwwat dekar nahi bheja. aur ibne kaseer ka kehna hai ke baaz logo ne kaha hai ke shuaib alehissalam 3 qaumo ke taraf nabi banakar bheje gaye the wo teesri qaum 3. ashaab ul rrass. hai (it means hazrat shuaib  Aleh Salam  is the only messenger who have been given apostleship for 2 or 3 times..1. towards ahle madyan, 2. towards ashabul aikah,, 3. towards ashaburrass)pehli baar hazrat shuaib alehissalam ko ahle madyan ki taraf bheja to us qaum ki nafarmaani ki wajah se allah paak ne us qaum par darawni awaaz ya cheekh wala azaab nazil farmaya.dusri baar hazrat shuaib alehissalam ASHABUL AIKAH ki taraf nabi banakar bheje gaye, aur un logo ne bhi nafarmani ki aur allah ne un par saya ka din ka azaab nazil kiya jisme ek pahaad unke uper saibaan (roof) ki tarah jhuka hua tha aur akhar me wo pahad un par gir gaya jiske niche sab ke sab dab kar margaye.

tisri qaum ashaburrass ke bare me koi qaul nazar se nahi guzra.
HAZRAT MOOSA ALEHISSALAM :

ye “IMRAN BIN YAS’HAR BIN FAHISHT BIN LAAWI BIN YAQOOB alehissalam” the, inke nasab me koi ikhtelaaf nahi hai aur MOOSA siryani zabaan ka naam hai,
abu al shaikh ne akrama  (Rahmatullahi Allaih) ke tareeq par ibn e abbas raziallahu anhu se riwayat ki hai ke “moosa  Alaihis Salaam  ka naam MOOSA is liye rakha gaya kyunke wo darakht (tree) aur paani ke darmayan daale gaye the, therefore kyunke QIBTI language me paani ko MOO aur darakht ko SAA keht hain.”
aur sahih hadees me unki sifat yun aai hai. ” wo gandum rangat (wheatish color), draaz qamat (tallest) aur ghungriyale (ringed hairs) wale the aur wo qabeela e shunwah ke the.” aur salabi ke qaul ke mutabiq unki umr 120 saal thi.
HAZRAT HAROON ALEHISSALAM (biblical AARON) : haroonalehissalam was own brother of hazrat moosa alehissalam, there is one saying that haroonalehissalam was moosaalehissalam’s step brother from his mother. These two saying are proclaimed by kirmani in his book AJAEB.. haroonalehissalam was taller than hazrat moosaalehissalam, and very good conversationalist. He was born one year before moosaalehissalam.
It is mentioned in some ahaadith of ascending  (meraj night) that rasool allah  Peace and Blessings Be Upon Him  has said “when I reach on the fifth sky there I saw haroonas, his beard was half black and half white, and it was so long that its reaching very near to his navel. I asked o jibraelalehissalam who is he? Jibraelalehissalam answered : he is very loved and famous personality in his people haroon bin imran”. ibne mashkoya has stated that in ibraani language “haroon” means loved and “har dil azeez” jisko sab chahte ho. (I don’t know the exact translation of this word)
HAZRAT DAOOD ALAIHISSALAM (biblical DAVID) :

his genealogy is IESHA BIN AWBAD BIN BA^AR BIN SALMOON BIN SALMOON BIN YAKHSHOON BIN AMI BIN YARB BIN RAAM BIN HAZROON BIN FARAS BIN YAHUDAA BIN YAQOOB
It is stated in tirmizi shareef that hazrat daoodalehissalam was very righteous (ibadath guzaar)human being.
Ka^ab stated that daoodalehissalam’s face was reddish, his beard was long and curvy and his voice was very melodious.
Allah subhanahu wata^aala granted him both nubuwwat and worldly kingship together, imam nowi reported historians say that daoodalehissalam lived (in this world) till 100 years, out of this 100 years the reign of his kingship was 40 years.hazrat suleman alehissalam was one of his 12 sons.
HAZRAT SULEMAN ALEHISSALAM (biblical SOLOMON) :

the blessed son of hazrat daood alehissalam, his blessed father daood alehissalam always take advices from suleman alehissalam while hazrat suleman alehissam was still below teenage, because suleman alehissalam was very wise and clever.
ibne jubair has copied from hazrat ibne abbas raziallahu anhu that he said “two momins have got kingship of the whole world that is hazrat SULEMAN alehissalam and hazrat ZUL QARNAIN, and two kafirs (disblievers) have ruled over the whole world, that is NAMROOD and BAKHT NASR.
historians stated that hazrat suleman alehissalam taken the charge of kingship while he was only 13 years old…and after 4 years of taking the charge of kingship he started building baitul maqdas (masjid e aqsa)and departed from this world at the age of 53.
HAZRAT AYYOOB ALEHISSALAM (biblical JOB) :

according to ibne ishaaq hazrat ayyub alehissalam was from bani israel and there is nothing prooved authentically about his ancestors accept his father name that was ABYAZ.according to ibne asaakar : the daughter of hazrat LOOT alehissalam is the mother of hazrat ayyub alehissalam and the father of ayyub alehissalam is on of those who bring imaan on hazrat ibraheem alehissalam.
when allah subhanahu wa taala was taking examination of hazrat ayyub alehissalam with diseases he was 70 years old and there was 3 different reporting about the period of his disease testing
1.it was 7 years period
2.it was 13 years
3.it was 3 years
according to tibrani : hazrat ayyub alehissalam had lived in this world till 93 years.

HAZRAT ZUL KIFL ALEHISSALAM :

it is reported that he was son of hazrat ayyub alehissalam. it reported in mustadrak by vahab that, Allah subhanahu wata’aala have given nubuwwat after hazrat ayyub alehissalam to his son bashar bin ayyub Alaihis Salaam and named him ZUL KIFL, and ordered him to preach humans about oneness of allah subhanahu wata’ala.he spent all his life in SHAM (country located near Egypt), he lived in this world till 75 years.[meaning of zul kifl is zimmedari wala, not sure about english exact translation but may be..the person who holds responsibility]

There is nothing authentically proved regarding his name and nubuwwat, and historians and ulama have different sayings about him, below i am mentioning some various sayings from historians and ulama in short.

1. he was a prophet (nabi) whose name is zul kifl
2. he was zakariya alehissalam
3. he was AL YASA”A alehissalam
4. his name was yoosha’a bin noon
5. he was a pious man (or we can say WALI) he had taken some responsibilities and fulfilled it (that’s why he got this name)
6.according to ibne asaakar “he was a prophet (nabi) and Allah subhanahu wata’ala have taken the responsibility for him that, allah will give him the double rewards for his deeds comparing to other prophets.
7. he had taken the responsibility that he will pray 100 rakats every day

Allah Knows Best
HAZRAT YOONUS ALEHISSALAM :

the only thing i know about his genealogy is his father’s name, that is MATA,
there are different sayings about the incident of fish and yoonus alehissalamibne abi hatim has copied from malik ” yoonus alehissalam was trapped in the stomach of fish for forty days.”qataada raziallahu anhu reported “he was trapped in for three days only”

imaam jaafar sadiq rahmatullah alehi reported “he was trapped in the stomach of fish for seven days”

and sha’abi reported that “the fish swallowed him at the time of chasht (around 9 AM) and regurgitated same day in the evening.”

ALLAH KNOWS BEST

the name can be pronounced by three ways i:e “U” “A” and “i” after N.
1. Yoonus Alehissalam
2. Yoonas Alehissalam
3. Yoonis Alehissalam
the first one used most commonly YOONUS ALEHISSALAM
To Be Continued……..

HAZRAT ILYAAS ALEHISSALAM (biblical ELIAS or ELIJAH) :

his genealogy is ILYAS BIN YASEEN BIN FAKHAAS BIN AL’AEZAAR BIN HAROON (brother of musa  Peace and Blessings Be Upon Him ) BIN IMRAN as reported by ibne ishaq in al mubtada.
    Ibne asaakar has reported that ILYAS alehissalam was descendant of hazrat YOSHA alehissalam.

    according VAHAB (Rahmatullahi Allaih) ilyas alehissalam have also blessed with endless life same as hazrat KHIZAR alehissalam he will remain in this world until the day of judgment comes closer.

    somewhere it is narrated by hazrat Ibne Mas’ood raziallahu anhu ” Ilyas alehissalam is Idrees alehissalam” which means they both are same. allah knows best.

Hazrat Al-Yasa’a Alehissalam : I dont have any information about him except he is the son of akhtoob bin al-ajooz

HAZRAT ZAKARIYA ALEHISSALAM : he was the descendant of suleman bin daood alehissalam, he was also murdered after his son yahya alehissalams assassination.
    at the age of 92 he got blessed information about allah subhanahu wa ta’ala granting him son at this age..
 HAZRAT YAHYA ALEHISSALAM :

he is the son of hazrat zakariya alehissalam and it is proved from quran that he was the first human being who got this name ” YAHYA “.
    he was born just 6 months before hazrat Isa alehissalam, have given the prophet-hood in his childhood.he was assasinated by cruel peoples of his ummah. allah almighty had impose the army of bakht nasar (a disbeliever king who ruled the whole world) on the murderes of yahya alehissalam…Hazrat yahya alehissalam : ye hazrat zakariya alehissalam ke farzand aur sabse pehle shaks hain jinka naam “yahya” rakha gaya, ye baat quran ke nas se sabit hui hai,
    ye hazrat eesa alehissalam se 6 mahine pehle paida hue, aur bachpan hi me martaba e nubuwwat pe fayz hue. ye zulm se qatal hue aur inke qatilo par khuda wande paak ne bakht nasr aur uski fauj ko musallat kiya (bakht nasr ek kafir badshah tha jisne tamam dunya par hukumat ki thi)
 HAZRAT EESA ALEHISSALAM :

                                                                                Ibne maryam binte imran, Allah almighty have created him without biological father.
    there are 4 different saying regarding the period of pregnancy, Esa alehissalam was fetus for
    1. 1 hour
    2. 3 hours
    3. 6 months
    4. 9 months [allah knows best]
    and there are 2 different saying regarding the age of hazrat maryam alehissalam at the birth of hazrat esa alehissalam.
    1. she was 10 years old
    2. she was 15 years old [allah knows best]hazrat esa alehissalam was raised unto the heaven at the age of 33. it is proved from ahadith that he will come back again, and he will kill the DAJJAL, and he will get married, and he will have children, and he will perform HUJJ and he will live in this world for 7 years, and he will be buried just beside hazrat muhammad mustafa sallallahu alehi wasallam
    according hadith his features are : he is of medium hight, white with the mixture of red color, if you see him he will look like he has just taken a shower and coming from bathroom.P.S : Ibne abi hatim  (Rahmatullahi Allaih) narrated on the authority of hazrat ibne abbas raziallahu anhu that he said “among all the prophets there is no one who have got TWO names except hazrat Eisa alehissala and hazrat muhammad sallallahu alehi wasallam”
    Hazrat Eesa Alehissalam : ye Eisa ibne maryam binte imran hain, khuda wand e paak ne inko baghair baap ke paida kia, inke hamal me rehne ki muddat ke mutalliq 4 qaul hain.
    1. 1 ek sa’at
    2. 3 sa’at
    3. 6 maah
    4. 9 maah {allah aur uska rasool behter jante hain}unki walda hazrat maryam alehissalam ki umr eisa alehissalam ki wiladat ke waqt kitni thi is bare me bhi do mukhtalif qaul hain.
    1. wo 10 saal ki thein
    2. wo 15 saal ki thein {allah aur uska rasool beher jante hain}Eisa alehissalam jab aasman par uthae gaye the us waqt unki umar 33 saal thi, aur ye baat hadeeso se sabit hai ke wo phir is dunya me ayenge dajjal ko marenge, unki shadi hogi, unke bacche honge, wo HUJ ada karenge, wo is dunya me 7 saal tehrenge aur phir wisaal farmaenge aur phir huzoor sallallahu alehi wasallam ke barabar me madfoon honge.
    unki shabahat ke mutalliq hadees me aya hai ke wo ausat qad ke surkh o safeed rangat wale hain, unki shabahat se aisa maloom hota hai ke wo abhi abhi hamaam se baramad hue hain.

    Fyda: ibne abi hatim rahmatullah alehi ne hazrat ibne abbas raziallahu anhu se riwayat ki hai ke unho ne kaha ” nabiyo me se siwae hazrat eisa alehissalam aur hazrat muhammad mustafa sallallahu alehi wasallam ke koi nabi aise nahi hain jinke 2 naam rahe ho…

 HAZRAT SYEDINA MUHAMMAD SALLALLAHU ALEHI WASALLAM :there are lot of attributes mentioned in quran kareem for our beloved prophet  Peace and Blessings Be Upon Him  but over all there are two names MUHAMMAD and AHMAD. there are 4 places in quran where the name MUHAMMAD is mentioned and there are 1 places where the name AHMAD is mentioned.. taahaa, yaseen are also attributes of prophet muhammad  Peace and Blessings Be Upon Him   only allah almighty knows the correct meaning of these attributes.some lines from my dada peer’s poetry :kis tarah pukaare tumhe kya kaha kare?              dekha ho jis ne aap ko maula wo kya kare
    naamo se hai huzoor ke quraan bhara hua          kis naam se huzoor ye ghulam ilteja kare
    sab naam hai huzoor ke “HUQ” ke kahe hue        kaise khitab e huq ko ye banda adaa kare

    beloved prophet muhammad  Peace and Blessings Be Upon Him  in the view of quraan :

    وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ  that ye may assist and honour Him,
    وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ But honour belongs to Allah and His Messenger, and to the Believers; but the Hypocrites know not.
    مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ  He who obeys the Messenger, obeys Allah.
    قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي Say: “If ye do love Allah, Follow me:
    وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا So take what the Messenger assigns to you, and deny yourselves that which he withholds from you.

    kar nazar ik idhar bhi o madine wale
    teri rahmat ke siwa hum nahi jeene wale (taybat e ghousi)

    1. before mauleed of beloved prophet muhammad  Peace and Blessings Be Upon Him  , jews and christian take intercession on the name of our beloved prophet.
    2. almighty allah have attributed our beloved prophet as RAOOF and RAHEEM
    3. because of our beloved prophet muhammad  Peace and Blessings Be Upon Him  this world is safe from all kinds of calamity by divine permission.
    4. it is mentioned in surah e ahzaab ayat number 56 that,,

    إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

    Innallaha wamalaikatahu yusalloona alannabiyy,  ya ayyuhallatheena amanoo salloo alayhi wasallimoo tasleema

    Allah and His angels send blessings on the Prophet: O ye that believe! Send ye blessings on him, and salute him with all respect.  [33:56]

    5. the ascension of our beloved prophet muhammad  Peace and Blessings Be Upon Him  was bodily ascension, and prophet  Peace and Blessings Be Upon Him  has seen allah subhanahu wa ta’ala by his own eyes. and allah almighty have said this in sura najm ayat 17
    مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

    Ma zagha albasaru wama tagha

    53:17 (His) sight never swerved, nor did it go wrong!

    wasallallah alaa noorin kazu shud noor haa paeda
    zamee az hub oo sakin falak dar ishq oshedaa.

    our beloved prophet muhammad  Peace and Blessings Be Upon Him  is the last and final messenger no one will come after him till the day of judgment. and prophet esa  Peace and Blessings Be Upon Him  also will come as and ummati of our beloved prophet muhammad  Peace and Blessings Be Upon Him …….

    it is true that if all the oceans become ink and all the trees becom pen then also it will not provide enough ink and pen to write some thing about our beloved prophet muhammad  Peace and Blessings Be Upon Him .

    —————————————————————————————————————————————-
    HAZRAT SYEDINA MUHAMMAD SALLALLAHU ALEHI WASALLAM : quraan me aapke bakasrat naam liye gaye hain az jumla do naam MUHAMMAD aur AHMAD hain, quraan me 4 jagah isme MUHAMMAD aya hai aur 1 jagah isme AHMAD aya hai, wese taaha, yaseen aur haameem ye sab huzoor hi ke alqabi naam hain jinke maana allah hi ko maloom hai.
    mere dada peer hazrat ghousi shah farmate hain

    kis tarah pukaare tumhe kya kaha kare?              dekha ho jis ne aap ko maula wo kya kare
    naamo se hai huzoor ke quraan bhara hua          kis naam se huzoor ye ghulam ilteja kare
    sab naam hai huzoor ke “HUQ” ke kahe hue        kaise khitab e huq ko ye banda adaa kare

    azmat e risalat ma’ab sallallahu alehi wasallam quraan ke aaene me.

    وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ huzoor ki izzat karo aur tauqeer karo
    وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ beshak izzat allah ki hai aur uske rasool ki izzat hai aur momino ki bhi izzat hai lekin munafiq nahi jante.
    مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ isne rasool ki itaa’at ki usne allah ki itaa’at ki
    قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي aap keh dijiye ke agar tum allah se mohabbat rakhte ho to meri itteba karo
    قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي jo kuch tumhe rasool de wo lelo aur jis se mana kare ruk jao.

    kar nazar idhar bhi o madeene wale
    teri rahmat ke siwa hum nahi jeene wale

    1. rasoolallah ki besaat se qable yahood o nasaara bhi aap sallallahu alehi wasallam ke waseele se dua mangte the.
    2. allah subhanahu wa ta’ala ne aap ko RAOOF o RAHEEM bhi kaha hai.
    3. huzoor sallalahu alehi wasallam ki wajah se ye dunya bade azaabo se bachi hui hai.
    4. sura e ahzaab ki 56wi ayat me hai ke إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا beshak allah aur uske farishte nabi sallallahu alehi wasallam par durood bhejte chale jarahe hain, ae imaan walo tum bhi in (hazrat muhammad sallallahu alehi wasallam) par durood o salam bheja karo.
    allahumma salli alaa syyedina muhammad wa alaa alihi wa ashabihi wa barik wasallim.
    5. huzoor sallallahu alehi wasallam ko jismani meraaj hui hai aur aap sallalahu alehi wasallam ne allah ko arsh e aala se bhi agey jakar apni ankho se dekha hai. aur allah ne aap ke dekhne par sure najm ki 17wi ayat me apki ankho ki tareef bhi ki hai
    مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى
    aapki ankhe na chundhyai aur na jhapki

    huzoor sallallahu alehi wasallam allah ke aakhri nabi aur rasool hain, aapke baad koi nabi qayamat tak nahi aayega.. hazar esa alehissalam bhi muhammad sallallahu alehi wasallam ke ummati bankar hi ayenge.

    wasallallah alaa noorin kazu shud noor haa paeda
    zamee az hub oo sakin falak dar ishq oshedaa.

    jo nabi se muhabbat rakhe wo musalman hai aur jo nabi se bughz rakhe wo munafiq hai.

    aap sallallahu alehi wasallam ki shaan me jitna bhi likho kam hi hai..

    allahumma salli alaa syedina muhammad wa alaa alihi wa ashaabihi wabarik wasallim

===============================
Updated: 23-9-13

Geneological Tree:

Nation (qoam) Jarham:
Jarham b. aamir b. saban b. yaqtan b. aa’birr b. shalk b. arfhakhshd b. Saam bin Noah (alehisalam). Jirham’s name was Hizram.
Hizr-Moat: Hazrat Mot bin Yaqtn bin aabirr bin shalkh bin arfakh’shd bin Sam bin Nooh (alehisalam). This is narrated by those narrators who does not relate “nation of Hizarmoat” with “Banu Ismail”(alehisalam)i-e (Ismailites), it was “Yaqtan” whose one name is known as “Qehtan” ibne aabirr bin shalkh bin arfakhshad bin saam bin Nooh…… This is the narration of those, who does not accept that “Banu Qehtan” was from the race of Hazrat Ismail (alehisalam).

Farsi: (Persian-Iranian): Faras bin Babras Bin Yaasoor Bin Saam Bin Noah (alehisalam).
Nibti or Nabti: Nabeet’t bin Maas’h Arm bin Sam bin Nooh (alehisalam).
Ahl al Jazeera and peple “ahl ul a’al” : Aulad Maash bin Arm(or Iram) bin Sam Bin Nooh (alehisalam).
Amaalqa: Amleeq bin Lou’z Bin Sam bin Noah (alehisalam), “areeb” was the name of such amleeqs, the nation “Banu Amaliqa”‘s grand father was this person. Barbari(s) are also the one tribe of these Amaalqas. Whose geneology is like such:
Barbar bin Tamneela bin Maaz’rb bin Faraan bin Omro bin Amleeq bin Lowz bin Sam bin Nooh (alehisalam).(only tribes of Daha-hiba and Kitama are not although they are barbars too), but not from the linage of Ammaalqa, but from :

“Afriqees bin Qais Bin Saifi Bin Saba Bin Qehtan Bin Abarr Bin Shalkh Bin Arfakhshad Bin Sam Bin Nooh (alehisalam)’s linage and race. It is said that during their exit from babylon, amleeqs was those who first of the first talk in arabic language. Arab’al’Aaarba, are none but these Amalqa and Jirhams.

Talasam & Amim: Awlad bin Lowz bin Sam Bin Nooh (alehisalam)
Samood (Thamod)& Jadees: Awlad Jasir bin Arm bin Ma’aam bin Nooh (alehisalam).
Aaad & a”beel: Awlad: Awz Bin Arm Bin Sam Bin Nooh (alehisalam).
Rome: Awlad (awlad means sons,race) Fiti(or fati) Bin Yunan Bin Yafis Bin Nooh ( alehisalam).
Namruuz (Namrood , Nimrod): Bin Koosh Bin Kan’aan’ Bin Ha’m Bin Nooh (alehisalam). (Nimrod, was that king of babylon with whom Prophet Abraham’s story happened which is mentioned in all Abrahamic Religions”. With slight variations

Sudden Changes in Languages:
The People of A’ad was also known as Haa’diram. When this nation was destroyed, the rest was known as “Samud-e-Irm”. When this one also destroyed, then the (aulad e irm i-e sons of Irm bin Sam bin Noah) began to known as “Arman” or “Irmaa’n”, and such are “Nabti’. Those all were Believers and Babylon was their center, until Nimrod Bin Koosh Bin Kan’an Bin Haam Bin Nooh became their King. He introducted them to Idolatry and everyone accept that (i-e became polytheists). Then this event came that they spent their evenings with sorrowness and talk in Seeryani “aramic” language. And when they wakeup in morning, Almighty changed their languages in such kinds that none of them understand others.

Sons of Sam were having (18)languages.
Sons of Ham also were having (18) languages.
and the Sons of Yafis’s languages reached to (36)

Allah gave “arabic” as language to the nations of:
1) A’ad
2) A’beel
3) Samood
4) Jadees
5) Amleeq
6) Tasm
7) Ameem
8) Sons of Yaqtn bin Aabirr bin Shalkh bin Afrakhshd bin Sam bin Nooh (alehisalam). (i-e their given language became arabic)and Yunatan Bin Nooh (alehisalam) stood flags in Babul for such Nations.

Ref: Tabqat ibne Sa’d
Inshallah more information soon

 

Advertisements

38 thoughts on “Brief Information on Prophets according to ISLAM”

  1. I just read Hazrat Idrees Information , they have written wrong information because Hazrat Idrees has been living in the 4th sky not in the 6th sky, secondly, they wrote he was one eye small than other eye, please it is a prophet Allah never made prophet any kind of fault it is my humble request when you write about the prophet should be respect in ur writing.he is not ordinary person , Allah show everyone straight path. thanks

   1. I just read Hazrat Idrees Information , they have written wrong information because Hazrat Idrees has been living in the 4th sky not in the 6th sky, secondly, they wrote he was one eye small than other eye, please it is a prophet Allah never made prophet with any kind of fault it is my humble request when you write about the prophet should be respect in ur writing.he is not ordinary person, you written that before the Hazrat Idrees, Hazrat Shoib was prophet It is wrong as well because Hazrat Shees was a prophet before the Hazrat Idrees alaisalam, Allah show everyone straight path. thanks

   2. When we talk about tarikh we must have to read and write what is written, we had no right to change the history words. Second there are aqwals (sayings) regarding the issue of Syaduna Idress alehisalam and we are presented here all those aqwals. Their authentication is not written there, it is as its written in famous books of hadith and tarikh by famous muhaditheen and moarikheens. 2nd. Allah never made any prophet with any fault. thats, right but where did you get this thinking that having one eye short is a fault, further, its also one of the sayings among that, you must have to keep this in mind that, its History. And in History we only had to trust on reliable sources but we cannot deny any references which came in that way, if those are proven by Quran and Sunnah i.e., hadith, then we can accept that. otherwise is not acceptable. Specially when we talk about Other Prophets we must have to access from our authentic history which is been written by those great scholars upon whose research and authentication no body has ever doubted. Whatever here written, is written in authentic books of history in Islam. dont be a Jazbati, instead increase your knowledge

 1. Thanks for your personal marvelous posting! I truly
  enjoyed reading it, you will be a great author.
  I will make certain to bookmark your blog and will
  eventually come back someday. I want to encourage yourself to continue your great
  job, have a nice afternoon!

 2. i like this great nd real information.i think every muslim want like this great information.god bless every muslim.aamen.!

 3. As Salaam Alaikum,
  Zara is per ghaur farmain aur mera Confusion Durkaren.

  According to TIbrani hazrat abi zar ( (Radiallahu Ta’ala Anhu)) said. “I asked with beloved prophet mohammad Peace and Blessings Be Upon Him oh beloved rasool allah (SAWS) who was the first NABI? Rasoolallah SAWS said ADAM Alaihis Salaam , then I asked then who?prophet Peace and Blessings Be Upon Him said NOOH Alaihis Salaam ,and between Hazrat ADAM and NOOH there are 20 centuries ” it means two thousand years difference.. according to mustadrak “ibn e abbas raziallahu anhu said, “between ADAM & NOOH there are 10 centuries” Allah knows Best…………..

  HAZRAT IDREES ALAIHISSALAM : kaha gaya hai ke wo NOOH Alaihis Salaam se pehle guzre hain.
  ibn e hibban ki sahih me aaya hai ke “ IDREES Alaihis Salaam NABI aur RASOOL the.

  when our beloved prophet mohammad Rasoolallah SAWS Peace and Blessings Be Upon Him Said the first NABI was ADAM Alaihis Salaam and then NOOH Alaihis Salaam, So how come HAZRAT IDREES ALAIHISSALAM, NOOH Alaihis Salaam se pehle guzre.

  Plz Samjain Thank You

  1. Janab e wala yahan par Anbiya ke bare main jo jo Malomaat Tareekh ki kutub main likhi gayi hain wo bayan ki gayi hain. Yahan Tarteeb nahi dee gayi.Apko samajhne main ya parhne main confusion hovi hai.

   Adam alehisalam Tamam insano ke Walid hain, OR ap ne hadith to batayie ye nahi socha keh Hazoor alehisalatowatasleem ki wo bhi hadith mojood hai keh ADAM ABHI Bain al Maa thay yani Matti or Pani k darmya thy Tab bhi Nabi alehisalatowasalam ka Noor mjood tha.

   Yahan pehle guzare se murad ye nahi keh WO in se pehle guzre hain Yani IDrees alehisalam balke yahan mafhoom ye hai keh Idrees alehisalam ka zikar pehle guzra hai article main. Chunke ye bila tarteeb likha gaya hai isliye apko parhne main aisa feel hua

 4. sir
  mujhay ye janna hai hazart isa a.s k bad kitnay nabi is dunia mein aaye hain. or Hazrat Muhammad ka zikar bible mein hai k nahi???

  1. Asalamoalaykum! brother Esa ala Nabiyeena wa aleyhe salato wasalam or Hazoor alayhisalatowasalam ke maben koi bhi Nabi nahi bheja gaya. Kuch rivayat main aik naam ata hai lekin agar usko maan liya jai to bhi wo ghair shareeyati Nabi hain yaani koi new shariyat le kar nahi aay. Iski kafi detail hai mene mukhtasir apko bata diya.

   Bible main Nam e Muhammad alaihi salato wasalam Song of Solomon main mentioned hai or ye raha link uski tafseel or details ka

   https://makashfa.wordpress.com/2013/08/14/the-song-of-solomon/

 5. HAZRAT SALEH ALEHISSALAM : wahab ne kaha hai “wo ubaid ke bete hain aur ubaid bin hayar bin samood bin hayar bin saam bin nooh alehisalam hain” wo surkh o safeed rangat (red and white color, as todays americans are) the aur narm aur khushnuma (beautiful) balo (hairs) wale the. wo apni qaum me 40 saal tak rahe, aurnauf al shami bayan karte hain ke “saleh alehisalam mulk e arab ke paighambar the

  isme wahab ka jikar h wo kon h….?

  1. Pyare bhai yahan Wahab se murad (Wahhabi) nahi balke Vahb (rta) hain jisko arabic main kuch yun likha jata hai

   وہب

   Jese wahab bin Manba (rd). ye وہاب یعنی عبدالوہاب نجدی wahab yani abdulwahab najdi nahi balke WAhb likha hua hai

 6. I do agree with all of the ideas you have offered for your post.
  They’re really convincing and will certainly work.
  Nonetheless, the posts are very short for newbies.
  Could you please lengthen them a little from subsequent time?
  Thank you for the post.

 7. i have a question..
  m muslim nd my caste is bhatti rajput…i just wanted to know that from which sahabis qoum i belongs to??
  can u answer my question??or just guide me that how can i found that????

  1. behna its difficult to say, this is not genetic research site, if u want to know about Rajput, you have to read those books which can show tribes, as far as we know, Rajput, Rana, Specially Maliks,are Pukhtun Tribes, which were mixed with Panjab because of residence in that area. Still many people wrote word ‘Khan’ with them. Baqi Allah nu pata

 8. Subhannallah Isse hame achhi talim milti hai
  Insallah Aap salamat Rahe aur aap aage bhi aise hi kam karte Rahe taki ham Jaise teenagers bhi Islam aur Allah k Muajze se ko Jan sake

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s