Kya Nabi humari tarha aam Bashr hain? (Urdu)

Kuch log (Wahabi/Deobandi/Salafi/Ahlehadith) ka aqeeda hai keh Anbiya humari tarha Aam Bashar yani

aam insan hain, inki itni he taazeem karni chahiye jitni bare bhai ki (astaghfirullah)
Ayiye Dekhte hain keh Sifat-e-Bashariyat main bhi wo HUM JESE “AAM BASHAR”  KION NAHI!

zar001 zar002 zar003 zar004 zar005 zar006 zar007 zar008 zar009 zar010 zar011