Sehri ke Mutalliq 12 Ahadees


RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya :

1) Sehri Khaaya karo kyu ke Sehri khaana Barkat Hai.

» Sahih Muslim 633/1 # 1923

2) Hamare Aur Ahle Kitaab ( Yani Yahood-o-Nasara) ke Darmiyaan Sehri khaney ka Farq Hai.                                                                              

» Sahih Muslim # 1096

3) Allah paak Aur uske farishtey Sehri khaaney walo par Rahmat Nazil farmatey Hai.                                                        

» Sahih Ibne Hibban 194/5 # 3458

4) Huzoor Apne sath Jab kisi Sahabi ko Sehri khaney ke liye bulatey to farmatey : Aao Barkat ka khaana khaa’lo.

» Sunan Abu Dawood 442/2 # 2344

5) Roza rakhne ke liye Sehri khaa kar Quwwat Hasil karo Aur Din (Yani Do’pahar ko) ke waqt Aaraam (Yani Qailool) kar ke Raat ki Ibadat ke liye Taqat Hasil karo.                                                 

» Sunan Ibne Majah 321/2 # 1693

6) Sehri Barkat ki Chiz Hai Jo Allah ne Tum ko Ata Farma’ee Hai, Isko Mat Chorh’na.                                                                  

» Sunan Al-Kubra 79/2 # 2472

7) 3 Aadmi, Jitna bhi Khaaley Insha’Allah unse koi Hisaab Na Hoga, bashart ye ke Halaal Ho.   

  1) Rozeydaar Iftaar ke waqt

2) Sehri khaaney wala

 3) Mujaahid, Jo Allah Ke Rastey me Sarhad-E-Islaam ki Hifazat kare.

 » At-Targheeb Wat’Tarheeb 90/2 # 9

8) Sehri puri ki puri Barkat Hai. Bas Tum Na Choh’ro Chahey Yehi Ho ki Tum paani ka Ek ghoon’t pee lo ! Beshak Allah aur uske farishtey Rahmat bhejtey Hai Sehri karne walo par.                   

» Musnad Ahmed 88/4 # 11396

9) Hz.Jabir R.a farmatey hai ki Ek dafa Ramzan me RasoolAllah صلی اللہ علیہ وسلم ne mujhe apne sath Sehri khaney ke liye bulaya Aur farmaya : Aao Mubarak Naashtey ke liye.                                                

» Sunan Abu Dawood 442/2 # 3458

10) Hz.Anas R.a farmatey hai : Aap صلی اللہ علیہ وسلم Sehri ke waqt Mujh se farmate: Mera Roza rakhne ka Irada hai, Mujhe kuch khilaao !  toh Mai kuch khajoor aur Ek bartan me Paani pesh karta.          

» Sunan Al-Kubra 80/2 # 2477

11) Khajoor Momin ki behtareen Sehri Hai.

» Sunan Abu Dawood 443/2 # 2345

12) 3 Chizo ko Allah Mahboob rakhta Hai

1) Iftaar me Jaldi

2) Sehri me Ta’qeer

3) Namaz ke Qiyaam me Hath par Hath rakhna

» At-Targheeb Wat’Tarheeb 91/2 # 4

 

To have  A Complete guidence to this Ramadan in the light of Quran And Sunnah

Just Click on below

Ramadan_guide_Booklet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s